Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Jäsenyyteesi kuuluvat vakuutukset

Oikeusturvavakuutus korvaa ne kulut, jotka jäsenelle aiheutuvat työ- tai virkasuhteeseen tai ammattiin liittyvässä riita- tai rikosasiassa Pohjoismaissa. Vakuutus korvaa lähinnä oikeudenkäyntikulut ja asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut. Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti on 10 000 euroa. Jäsenen omavastuuosuus on 15 % oikeudenkäyntikuluista tai vähintään 150 euroa. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisestä sovitaan liiton juristin kanssa. Jäsenellä on oikeus valita asianajaja oikeudenkäyntiä varten.

Vastuuvakuutus taas korvaa henkilö- ja esinevahingon, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatissaan virheellä tai laiminlyönnillä, josta hän lain mukaan on korvausvastuussa. Jäsenet ovat vakuutettuja toimiessaan työssä, virassa tai ammatissaan työskennellessään Pohjoismaissa. Myös opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja opiskeluajan työsuhteissa ja kesäharjoittelun aikana. Vastuuvakuutuksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 100 000 euroa. Omavastuuosuus on 100 euroa. Vakuutus tulee voimaan jäsenyyden alkamisesta lukien.

HUOM: Vastuu- ja oikeusturvavakuutus EI kata sellaista ammatinharjoittamista, joka tapahtuu rekisteröidyllä toiminimellä tai yhtiömuodossa.

Ole aina yhteydessä ensin Agronomiliittoon, jos sinulle sattuu vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva vahinko.

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä