Apurahat

Työterveyshoitajaliitto myöntää vuosittain apurahoja liiton jäsenille.

Yleisenä ehtona on vähintään kahden vuoden jäsenyys liitossa.

Terveydenhuoltoneuvos  Ruth Säynäjärven rahastosta myönnetään apurahoja työterveyshoitajan ammattitaidon kehittämiseen liittyvään opinto- ja tutkimustoimintaan. Apurahat myöntää Työterveyshoitajaliiton hallitus.
Apurahojen hakeminen

Apurahoja haetaan kerran vuodessa ja hakemusten tulee olla liiton toimistolla  28.2. mennessä. STTHL:n hallitus tekee apurahapäätökset Ammatti- ja koulutusasiain jaoksen esityksen perusteella pääsääntöisesti huhtikuun kokouksessa.

Apurahoja myönnetään

  • työterveyshoitajan työtehtävien tai roolin kehittämiseen liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön
  • työterveyshuollon tutkimus- ja kehitystyöhön, erityisesti työterveysyhteistyön tutkimukseen, pienyritysten työterveyshuollon tutkimiseen sekä työterveyshuollon digitalisaation tutkimus- ja kehitystyöhön.
  • kansainvälisiin kongresseihin, joissa hakija esittää työterveyshuoltoon kohdistuvia tutkimuksia, kehittämis- tai koulutushankkeita

Apurahoja ei myönnetä

  • Tutkinnon suorittamiseen
  • perus- eikä täydennyskoulutukseen, eikä esim. ensiapuopettaja-, työnohjaaja-, psykoterapeuttikoulutukseen
  • ​Työnantajan vastuulle kuuluvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen

Lisätietoja apurahan hakemisesta liiton järjestöpäällikkö Eve Beckeriltä puh. 040 761 7231 tai liiton puheenjohtaja Pilvi Östermanilta, puh. 0400 734476. Hakemus lähetetään osoitteella: eve.becker@stthl.fi

Hakulomakkeen saat klikkaamalla Hyödynnä etu -nappia

keyboard_arrow_down