Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Du är försäkrad i ditt yrke via DIFFSom ordinarie medlem har du en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Den gäller i Norden och ersätter skador kopplade till ditt yrke, din befattning eller tjänst. Ansvarsförsäkringen har en självrisk på 100 euro. Försäkringsbeloppet är 100 000 euro per försäkringsskada och försäkringen ger skydd för skadeståndsskyldighet för person- eller sakskada, som förorsakats annan vid utövande av verksamhet som hör till yrke, befattning eller tjänst.

Rättsskyddsförsäkringen har en självrisk på minst 30 % eller minst 300 euro och försäkringsbeloppet är 10 000 euro per försäkringsskada. Försäkringen ersätter kostnader som förorsakats den försäkrade genom rättslig handläggning av tviste- eller brottsmål till följd av åtal eller bestritt skadestånds- eller annat anspråk som hänför sig till den försäkrades yrke, befattning eller tjänst. Försäkringen täcker t.ex. rättegångs- och juristkostnader. Försäkringsbeloppet är 20 000 euro om medlemmen anlitar en jurist från Insinööriliitto, IL, eller en utomstående jurist som IL har rekommenderat. I sådana fall är självrisken 15 % eller minst 150 euro.

Medlem som behöver utnyttja försäkringen ska utan dröjsmål kontakta DIFFs kansli 040 585 0972 eller epost kansli(a)diff.fi

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä