KTK – Palkkaneuvonta

Palkan suuruus ja sen määräytymisen perus teet määräytyvät sovellettavan työ- ja virkaeh tosopimuksen mukaan. KTK:laiseen jäsenistöön sovellettavia kunnallisia sopimuksia ovat Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja toisena Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES).

Yksityissektorilta jäsenkuntamme sopimusaloja ovat Energiateollisuuden toimihenki- löiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset (ET) sekä Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES). Laboratorioalalla on oma laboratorioalan työehtosopimus.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä paras asiantuntija-apu saadaan usein paikalliselta JUKO/KTN:n luottamusmieheltä tai pääluottamusmieheltä. Paitsi että he huolehtivat siitä, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä, he myös neuvottelevat työnantajan kanssa palkkauksen epäkohdista ja muistakin sopimuksenvaraisista soveltamis- ja tulkintakysymyksistä.

Luottamusmiehet saavat tukea omalta KTN:n paikallisyhdistykseltään sekä liiton toimihenkilöiltä, ensisijaisesti alueasiamiehiltä.

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä