Lakimiesliitto – Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Lakimiesliiton jäsenilleen ottama ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus Fenniassa.

Lakimiesliiton jäsenilleen ottama ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus Fenniassa

Jäsenmaksuun sisältyvä ammatillinen oikeusturvavakuutus antaa taloudellista turvaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Joskus saattaa käydä niin ikävästi, että työ- tai virkasuhteeseen liittyviä asioita joudutaan viime kädessä puimaan tuomioistuimessa. Tällaisia tilanteita varten saat liiton jäsenenä taloudellista turvaa.

Työ- ja virkasuhdeasioita kattavaa oikeusturvavakuutusta ei yksityiselle vakuutuksenottajalle ole yleisesti saatavilla ja yleisistä oikeusturvavakuutuksista nämä vahingot on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa. Vakuutettuja ovat Suomen Lakimiesliitto ry:n varsinaiset jäsenet toimiessaan lakimiehenä työsuhteessa, virka- tai muussa siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa. Vakuutettuina ovat myös opiskelijajäsenet toimiessaan lakimiestehtäviin rinnastettavissa tehtävissä.

Oikeusturvavakuutus korvaa myös virkarikossyytteistä aiheutuneita vakuutetun omia ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutus korvaa myös asiamiehen käyttämisestä esitutkinnassa aiheutuneita kuluja, vaikka asiasta tehdään syyttämättäjättämispäätös tai päätös esitutkinnan rajoittamisesta.

1.1.2020 alkaen ammatillisen oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä/korvauskatto on 40 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden (31.12.2019 saakka 20 000 euroa).

 

 

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä