Lakimiesliitto – Fennia -varallisuusvastuu- vakuutus asianajotoimintaan

Fennia ja Lakimiesliitto ovat sopineet edullisesta varallisuusvastuuvakuutuksesta liiton yrittäjäjäsenille. Asianajajaliiton asianajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet edellyttävät, että vakuutus tulee olla kaikilla asianajajilla ja luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla. Fennia tarjoaa Lakimiesliiton jäsenille varallisuusvastuuvakuutusta ryhmäetuvakuutuksena.

• Vakuutus on tarkoitettu 1 – 5 juristia työllistäville asianajo- ja lakiasiaintoimistoille ja sen saa, kun toimiston juristeista yli puolet on Lakimiesliiton jäseniä ja lisäksi yksi lakimies toimii asianajajana tai luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana.
• Korvaa toiselle aiheutetun taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa.
• Vakuutuksen voimassaoloalue on Suomi. Vakuutusmäärä on 200 000 euroa ja omavastuuksi voi valita 600, 1 200 tai 4 00 euroa.
• Hinta määräytyy vakuutettujen henkilöiden määrän ja valitun omavastuun perusteella.

Lisätietoja vakuutuksesta löydät Lakimiesliiton kotisivuilta.

keyboard_arrow_down