Lakimiesliitto – Fennia – yrityksen sairauskuluvakuutus

Lakimiesliiton neuvottelemat vakuutusedut yrittäjäjäsenille

Suomen Lakimiesliiton yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena. Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus on hyvä työntekijöiden sitouttamis- ja motivointikeino ja rekrytointivaltti uusia työntekijöitä palkattaessa.

Ryhmävakuutuksessa työnantaja tarjoaa vakuutetulle sellaisen edun ja vakuutusturvan, jollaista työntekijä ei yksityishenkilönä voi ostaa mistään suomalaisesta vakuutusyhtiöstä: vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Vakuutuksen myöntämisen edellytykset
• vähintään yksi yrityksen omistajista on Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsen
• yrityksen koko henkilökunta vakuutetaan
• yrityksellä Fenniassa voimassaoleva Pakollinen työajan vakuutus tai Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle
• vakuutetut asuvat vakinaisesti Suomessa
• vakuutetut kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin
• yrityksellä on vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.

Ryhmäsairauskuluvakuutus
• vakuutettuina ovat alle 68-vuotiaat työsuhteessa olevat työntekijät
• korvaa hoitokuluja enintään 10 000 euroa samaa sairautta tai tapaturmaa kohti
• omavastuu on 30 euroa jokaista sairautta tai tapaturmaa kohti
• kattaa vakuutuksen voimassa ollessa alkaneen sairauden ja vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman tutkimus- ja hoitokulut
• vakuutuksesta ei korvata ennen vakuutukseen liittymistä todetuista tai tutkituista sairauksista, vammoista tai oireista aiheutuneita hoitokuluja
• vakuutus päättyy viimeistään, kun vakuutettu henkilö täyttää 68 vuotta
• vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin, jos työsuhde päättyy.

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä