Loimu – Työsuhdeneuvonta

Loimun edunvalvonnan lähtökohtana on jäsenten työ- ja virkasuhteen ehdoista huolehtiminen.

Jäsentemme työelämän edunvalvontaa hoidetaan monilla eri tahoilla. Loimu on aktiivisesti mukana edunvalvontatyössä keskusjärjestö Akavassa, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ssä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:ssa sekä myös paikallisesti.

Työ- ja virkasuhdesuhdeneuvontamme auttaa jäseniä kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa. Sellaisia ovat mm:

  • Työsopimuksen tarkastamiseen liittyvät asiat
  • Ulkomailla työskentely
  • Työaika- ja vuosiloma-asiat
  • Perhevapaita koskevat asiat
  • Yt-asiat
  • Irtisanomis- ja lomautusasiat
  • Työttömyyskorvausasiat

Loimussa on kullakin työnantajasektorilla oma asiamies, joka on perehtynyt oman sektorinsa edunvalvontaan, sopimuksiin ja erityiskysymyksiin. Työsuhdeneuvonnan asiantuntijoilta varmistat, mitkä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä.

Loimusta saat neuvoja siitä, millä tavalla työpaikan ongelmatilannetta kannattaa lähteä ratkomaan, sekä tarvittaessa myös neuvotteluapua. Mikäli neuvottelut eivät tuota haluttua lopputulosta, on erimielisyys mahdollista viedä liiton oikeusturvavakuutuksen avulla oikeuden ratkaistavaksi.

Monilla työpaikoilla on ohjesääntöjä ja paikallisia sopimuksia, jotka sisältävät määräyksiä esimerkiksi työajoista, luontoiseduista, matkakorvauksista ja sosiaalisista eduista. Työpaikkakohtaisten kysymysten parhaita asiantuntijoita ovat luottamusmiehet ja yhteyshenkilöt eli JUKO:n tai YTN:n luottamusmiehet.

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä