Puheterapeuttiliitto – Liiton vakuutukset

Liiton jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Suomen Puheterapeuttiliiton jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan kuuluvalla opiskelijajäsenellä on voimassa ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Vastuuvakuutuksesta korvataan se määrä toiselle aiheutetusta henkilö- tai esinevahingosta, josta vakuutettu on vahingonkorvaus – ja työsopimuslakien tai muuten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vastuun tulee perustua vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon (varallisuusvahinkoa) eikä sakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta.

Liiton jäsenyyteen kuuluu kattava oikeusturvavakuutus, jollaista ei yksityiselle vakuutuksenottajalle ole yleisesti saatavilla. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa. Vakuutustapahtuman tulee koskea vakuutetun toimintaa puheterapeuttina. Vakuutetun työsuhdetta, virka- tai siihen rinnastettavaa palvelussuhdetta koskevien vakuutustapahtumien ohella vakuutustapahtuma voi koskea myös vakuutetun toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai vakuutetun harjoittaessa puheterapeuttitoimintaa yhtiömuotoisesti edellyttäen, että elinkeino- tai yritystoimintaa harjoitetaan yksin ilman alaisia/työntekijöitä tai muita henkilöitä apuna käyttäen.

Potilasvakuutus

Suomen Puheterapeuttiliitto vakuuttaa toiminimellä ammatinharjoittajina toimivat jäsenensä potilasvakuutuksella jäsenen niin halutessa. Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus (Potilasvahinkolaki 585/1986). Se korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan yhteydessä potilaalle sattuneet henkilövahingot. Puheterapeutin harjoittaessa toimintaa yrityksen nimellä (Oy, Ay, Ky yms.), myös vakuutuksen on oltava yrityksen nimissä. Ammattijärjestöjen jäsenilleen ottamat potilasvahinkovakuutukset eivät kata yritysmuotoista toimintaa. Jos ammatinharjoittajalla tai toiminimen haltijalla on työntekijöitä, hänen on myös silloin otettava erillinen potilasvakuutus.

Järjestövakuutus

Liitto on vakuuttanut jäsenet myös järjestötilaisuuksissa tapahtuvien vahinkojen varalta. Järjestövakuutus kattaa vahingot, jotka sattuvat liiton tai sen paikallisosaston järjestämissä järjestötehtävissä tai -tilaisuuksissa.

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä