STTHL – Edunvalvonta

Työehtosopimukset ja ammatillinen edunvalvonta turvanasi

Työterveyshoitajaliitto on ainoa ammattiliitto Suomessa, joka huolehtii yksinomaan työterveyshoitajien ammatillisesta ja työsuhde-edunvalvonnasta. Työehtosopimuksin turvataan työlainsäädännön minimiehtoja paremmat työsuhde-etuudet. Tällaisia etuja ovat mm. pidemmät vuosilomat, oikeus lomarahaan, sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkallisuus.

Työehtosopimuksin sovitaan myös työajoista ja palkoista. Työterveyshoitajan ammattiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa vaikutamme eri verkostoissa sekä mm. STM:n työryhmissä. Tukenamme meillä on koko Akava-yhteisö.

Lue lisää ammatillisesta edunvalvonnasta

Lue lisää työmarkkinaedunvalvonnasta

 

keyboard_arrow_down
Katso myös nämä