Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Akava-järjestöjen Lomayhdistys – Akava-organisationernas Semesterförening – A-lomat r.y.
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
Y-tunnus: 0472239-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Vavuli
info@memberplus.fi
Asemapäällikönkatu 12B, 00520 Helsinki
Puhelin 0505184779

3. Rekisterin nimi

Member+ käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– Jäsenetupalveluun liittyminen ja käyttöoikeuden tarkistus rekisteröityneen jäsenliitosta
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä markkinointi- ja mielipidetutkimukset

5. Rekisterin sisältämä tiedot

Käyttäjien syöttämät tiedot, kuten
– Asiakkaan ilmoittama jäsenliitto
– Asiakkaan nimi, asuinpaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika ja/tai jäsennumero
– Tieto suostumuksesta, mikäli asiakas sallii markkinointikirjeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan vain rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

A-lomilla, sen jäsenliitoilla sekä alihankkija Suomen Järjestömarkkinointi Oy:lla on oikeus käsitellä käyttäjien palveluun syöttämiä tietoja.

8.  Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Pääsy rekisteriin on sallittu rajatulle joukolle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Member+ -palvelun asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Member+ / Membri Oy
Kai Vavuli
Asemapäällikönkatu 12B
00520 Helsinki

Pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.